Sunfab SAP by-pass

Sunfab By-Pass/SBP är en avlastningsventil till SAP/SCP-pumpen för fjärrstyrd växling mellan tomgång och drift. By-Pass-ventiler används i installationer där kraftuttaget inte kopplas ur vid transport. Dessa finns ofta på fordon försedda med hydraulisk utrustning som måste kunna manövreras under färd, t ex. väghållningsfordon, betongblandare, sopbilar osv. By-Pass-ventilen styrs från förarhytten och gör det möjligt att vid behov förse fordonets hydrauliska utrustning med olja. 

Dokument

Sbp Datablad

Kategori: