Konstruktion

Vi konstruerar hydraulaggregat och maskiner efter kundens behov och krav, allt ifrån aggregat på 1kW till hela anläggningar på flera 100kW.

I konstruktionsarbetet använder vi SolidWorks, ett modernt 3D-CAD program. I detta program kan vi rita upp alla delar i en prototyp alternativt göra en modell av en redan befintlig produkt. 

Slå oss en signal på +46(0)470-700 240 eller se våra kontaktuppgifter här. 

Utgångspunkt för mer

Underlaget i datorn blir sen utgångspunkt för mycket mer. T.ex kan man göra en simuleringsmodell som gör det möjligt att testköra aggregaten innan vi har byggt dem!  Vi kan prova hållfasthet, funktion och även visa upp hur hela aggregatet kommer att se ut.

I vår verkstad tillverkar vi sedan aggregaten och testkör in i minsta detalj för att säkerställa funktion. Vi installerar aggregaten hos er om Ni så önskar. Självklart kan vi testköra på plats.

Hydraulaggregat levereras med fullgod dokumentation som uppfyller kraven för CE-märkning av hela anläggningen. Vid byggnation av komplett anläggning CE-märker vi maskinen.