Sunfab SAP

SAP 012-108 DIN täcker deplacementområdet 12 –
108 cmᶟ⁄varv vid ett maxtryck på 400 bar. Det är en
modern och kompakt pump som tillgodoser
marknadens höga krav på oljeflöde, tryck, effektivitet
och små installationsmått. Pumpen monteras antingen
direkt på kraftuttaget eller på ett ramfäste via en
mellanaxel.

Lagerförs normalt ej i Växjö men tas hem på begäran

Dokument

Datablad

Kategori: