Reparation/Service

Vi underhåller och reparerar pumpar av de flesta fabrikat på marknaden. Ni kan lämna in en krånglande pump till oss för rep.besiktning. Vår reparatör undersöker om pumpen går att laga och uppskattar kostnaden. Efter att ha fått klartecken från kund görs sedan reparationen.

För att kontrollera utfört arbete finns en provbänk där pumpar kan drifttestas och prestanda mätas. Testet dokumenteras i ett mätdiagram och ett testprotokoll.

Med servicebilar och kompetent servicepersonal så utför vi service, felsökning, reparationer och nybyggnad överallt i världen.

Med mobil slangpress finns möjligheten att pressa slang på plats. 

Slå oss en signal på +46(0)470-700 240 eller se våra kontaktuppgifter här. 

Service & montage hos kund

Reparation av pumpar & motorer

Service & reparation av cylindrar, ventiler mm.