Power Clean

Löser och rengör med högt tryck olja, fett, tjära, lim etc. Lämplig på verktyg och maskiner samt metalldelar och bromsar. Rengör även kontaktytor på t ex batterier eller elektriska applikationer. Använd endast på kalla ytor. Angriper ej lack, gummi eller plast.

Dokument

Produktinformation
Säkerhetsdatablad

Artikelnr: 4ff5dee6e44d Kategori: