Gödselaggregat 4kW

Ett speciellt framtaget hydraulaggregat för gödselhantering i ladugårdar.
Med en flödesvändande riktningsventil och tryckbegränsare, riskerar man inte att pump alt. elmotor går sönder om något skulle hända med riktningsventilen.
Returfilter 10 mic.
Visuell nivåmätare av hydraulolja, kan kompletteras med elektronisk nivåvakt.
Visuell visning av tryck.
Motorskydd.
Andningsfilter.

Dokument

godselagg-4kw-85103.pdf

Artikelnr: 6751698c2bd2 Kategori: