Nu har det skett ett generationsskifte på Växjö Hydraulservice AB, där Eva och Lars-Ove har tagit ett kliv åt sidan och lämnar över till Christian ”Krille” Almerin och Magnus Rålin.

Detta generationsskifte innebär att verksamheten fåt ett nytt organisationsnummer samt nytt bankgiro.
se bifogad pdf.

Generationsskifte